Spørgsmål/svar

Primary tabs

Rebena GamerOptician's picture

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Spørgsmål/svar to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

Nævn nogle øjenlidelse, der kan medføre sekundær skade på øjets overflade

- Trichiasis → cilier fra nedre øjenlåg berører cornea
- Entropin → hele nedre øjenlåg er roteret indad, så cilierne berører bulbus
- Ectropin → nedre øjenlåg krænger udad og har ikke kontakt med bulbus

Nævn nogle betændelsestilstande i øjenlåget

- Chalazion - inflammation i de meibomske kirtler (sløret syn, og evt. ny astigmatisme)
Behandling: varmt kompres - Store chalazion skal opereres væk
- Præseptal cellutitis - diffus betændelse i øjenlåget foranseptum orbitale
Behandling: podning udtømmelse af absces, antibiotikium

Nævn forskellige infektiøse og ikke-infektiøse årsager til conjunctivitis

- Stafylokokker – akut purulent conjunctivitis
- Adenovirus – akut conjunctivitis – ofte i forbindelse med øvre luftvejs infektioner

Nævn mindst to vigtige årsager der disponerer til at udvikle keratit

Hulubuluuu - lotte hvor er du henne?

Beskriv de væsentligste optiske sequelae (følger) af non-infektiøst keratit.

- Irregulær astigmatisme, mindre?
- Udtyndning?
- Makulering?

Beskriv symptomer/fund/klager ved fuchs endotel dystrofi?

- Kommer på begge øjne
- Arveligt, men uklar genetik
- Hornhinden ligner overfladen på en appelsin (cornea guttata)
- Flest kvinder bliver ramt i alderen 50-60
- Patient klager over lysfølsomhed og ikke kan læse avisen om aftenen
- Patient har svær nedsat VA
- Slørret syn (særligt morgen pga opbygget ødem om natten)

Nævn mindst 2 årsager til nedsat endothelfunktion, og beskriv behandlingsprincipper.

- Primær endotelsygdom → Fuchs endoteldystrofi → DSAEK
- Sekundær endotelsygdom → Bulløs keratopati → DSAEK / PK – Hornhindetransplantation

Nævn 3 årsager til linseluxation (linsen er delvist ude i forreste øjenkammer), samt de objektive fund der kan rejse mistanke herom

- Traume
- Pseueksfoliations syndrom
- Marfan syndrom

Nævn mindst 2 forandringer der kan ses i glaslegemet

- Flyvende myg
- Blødning → give rifter

Hvordan behandles trichiasis?

Fjerne de indadrettet cilier med elektroepilering, hvis der er få generende cilier, eller frysebehandling, hvis der er mange.

Hvordan behandles entropion?

- Egenbehandling: Man kan få en foreløbig effekt ved at vende nedre øjenlåg ud til normalpositionen og evt. fæstne det til kinden med et plaster
- Anden behandling: Kirurgi giver et godt resultat

Hvordan behandles ectropion?

- Kirurgi : Horisontal forkortning af øjenlåget
Neutral øjensalve til natten for at lindre symptomerne midlertidigt.

Hvordan behandles sjögrens syndrom?

Med medicin som mindsker symptomer

Hvad undersøger en tomograf?

Den beskriver både axial, for- og bagflade (elevation) og hornhindens tykkelse
Den er god til at diagnostisere keratoconus

Hvad undersøger en topograf?

Den undersøger hornhindens forflade/facon/krumning

Hvordan behandles keratoconus hvis den er progredierende?

- Collagen cross-linking (CXL) = dette stopper progressionen
- Hornhindetransplantation - god prognose

Hvordan behandles keratoconus hvis den er stabil?

- Intracorneale ringe (ICRS)
- Topografiskstyret laserbehandling (PRK)
- Hornhindetransplantation - god prognose

Hvem er i risikogruppe for at få keratoconus og hvad vil fundende på keratoconus være?

- Ung, mand i teenagealderen eller først i 20'erne
- Personer med atopi (børneeksem) og Down's syndrom
- Man vil måle meget myopi og cylinder

Nævn en bakteriel keratit og hvordan den behandles

Pseudomonas = dårlig hygiejne og dårlig brug af kontaktlinser (fx sove med dem på
- Den behandles med kloramfenikol

Nævn en svampekeratit og hvordan den behandles

Acantamøbe = den er kontaktlinseinduceret
Man behandler den med dråber i øjnene 1 gang i timen og derefter trapper ned

Hvilke tre faktorer bidrager til hornhindens transparens?

- Kollagen = indholdet af kollagen sikre den nødvendige styrke til at holde øjets tryk
- Kammervandsbarrieren = Opretholder IOP/IOT (det intraokulære tryk). Hvis den ikke virker optimalt kan der trænge proteiner og celler ind i kammervandet så det mister sin gennemsigtighed
- Endotelpumpen = Opretholder det osmotiske tryk ved hjælp af tight junctions (Na+/K+)

Beskriv facts om endotelet

- 10μ tykt med fødseln
- 4μ tykt i voksenårene
- Cellerne deler sig ikke - de spreder sig for at dække en skade
- Ca. 0,5mm tyk centralt
- Krummer mest centralt (proæat facon)
- Ca. 7,8mm på forfladen
- Ca. 6,6mm på bagfladen

Beskriv facts om epitelet

- 50μ tykt
- Cellerne deler sig for at dække skader
- Stamceller i bunden af krypter i limbus laver nye epitelceller

Beskriv facts om stromaet

- 500μ tykt
- Består af 78% vand
- Afgøre hornhindens facon pga. tykkelsen og styrken pga. kollagene fibre (lameller) giver sejhed

Hvad er amotio retinae, hvad er symptomerne og hvad kan du observere i spaltelampen?

- Det er nethindeløsning - afløsning af glaslegemet - risiko for rift på retina
- Man kan opleve flyvende myg, lysglimt, synssløringer/gardinfornemmelse
- I spaltelampen kan der ses pigment/blod i glaslegemet
- Rift/hul på retina eller afløftet retina

Nævn symptomer/fund for pinguecula

- Fedtlignende materiale som sidder på conjunctiva
- Fortykkelse/hævelse af slimhinden

Nævn symptomer/fund for pterygium

- Sidder typisk symmetrisk på begge øjne
- Fremmedlegemefornemmelse
- Vokser ind over hornhinden