Präpositionstabelle decks

Search flashcard deck titles and descriptions.
by Sarah.matjaz on Jun 22, 2020
Ergänze dir korrekte Präposition und wenn nötig Artikel. wohin-wo-woher
by Sarah.matjaz on Jun 22, 2020
Ergänze die Präposition und wenn nötig den Artikel