Fysik Begrepp

Primary tabs

Johan Björck's picture

No Description Set

Subjects: 

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Fysik Begrepp to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

Töjning

"ε" = Definieras som längdändring förhållande till ursprungslängden (ε = ΔL/L)

Spänning

"σ" = Kraft per tvärsnitsarea och tar hänsyn "provets" storlek (σ=F/A)

Knäckning

en okontrollerbar utböjning (pelare)

Inflexionspunkt

Den punkt där krökningen byter riktning

Knäcklängden

"Lk" = Längden mellan två Inflexionspunkter

E- modulen

"E" = Beskriver förhållandet mellan mekanismspänning och deformationen (E= σ/ε) Beskriver styvhet av materialet och materialegenskapen.

Naturliga laster

Vind, vatten, snö, jordbävningar.

Konstgjorda laster

Personer, möbler, maskiner, fordon

50års lasten

Högsta snölasten som uppkommer på 50års tid

Variabla laster

Snölast, vindlast och nyttiglast

Nyttiglast

inredning, personer

Vindlast

Räknas som kraft per ytenhet (Beror på geografiskt läge, lokala förhållanden, höjden ovan mark, byggnadens form och storlek)

Snölast

Formfaktorn tar hänsyn till snöanhopningar (beror på geografiskt läge, lokala förhållande, husets form, taklutning, vind, ras, glidning, ytans beskaffenhet och temperatur)

Tvångslaster

Små rörelser i konstruktionen kan leda till stora krafter (Byggnadsdelens rörelse, temperaturvariationer, fuktvariationer, samt krympning eller svällning av material.)

Brottmoder

Då en balk utsätts för olika snittkrafter (böjmoment och tvärkraft)

Böjbrott

Stort tryck i ovankant och stort drag i underkant

Front image: 

Skjuvbrott (I)

Den övre delen av balken försöker bli kortare och den undre längre

Front image: 

Skjuvbrott (II)

När upplagen i stora tvärkrafter möts av klena tvärsnitt genom arean

Front image: 

Upplag

Stöd

Fixlager

Kan ta krafter i horisontal och vertikal riktning men tillåter inte rörelse i någon riktning

Front image: 

Rullager

Kan ta uppkrafter i vertikaled, tillåter rörelse i horisontalled

Front image: 

Inspänning

tillåter ingen rotation

Front image: 

Lätta bågar

Görs av material som kan ta upp både tryck och drag. Var trycklinjen (bågformen) är belägen spelar därför inte så stor roll. Det hela blir en ganska lätt konstruktion av tex. Stål, alarmerad betong eller trä

Tunga bågar

Klarar bra av att ta tryckspänningar men inte dragspänningar. Bågformen blir därför väldigt viktig för tunga bågar och att trycklinjen hamnar innanför tvärsnittet. Tex tegel, sten och murverk. Blir ganska tunga och tjocka konstruktioner

Kedjelinje

Formen en lina intar när den bara belastas av sin egentyng

platta på mark

Används vid normala markförhållanden eller svagt sluttande

Front image: 

Pålning

Används om marken är sank tex Lös mark eller högt grundvatten

Front image: 

På berg

När berget är nära

Front image: 

Stormstabilisering

Innebär att man ser till att byggnaden klara de horisontella krafterna den utsätts för.
(de viktigaste horisontella lasterna i sverige är snedställningar och vindlaster andra delar av världen kan man även räkna in jordbävningar)

Stormstabilisering: Ramverk

Löses med momentstyv-infästning

Front image: 

Stormstabilisering: Fackverk/Diagonaler

Löses med ett vindstag (kan plasers på olika sätt)

Front image: 

Stormstabilisering: Skivverkan

Löses med att lägga in en stelskiva.

Front image: 

Vippning

När den tryckta balken "knäcker ut" i sidled, och balken stjälper innan den når sin teoretiska maxlast.
Går att lösa genom I. Stadga balken i den tryckta kanten. II. Gör balken bredare (öka tröghetsmomentet (I) ). III. Använd en annan tvärsnitsform som är med vridstyvt.

Buckling

När trycket deformerar stålet in och ut från balken mitten.
Lösning: Gör plåten tjockare.

Elastiskt

När materialet går tillbaka till sin ursprungliga form efter tryck påverkan

Plastiskt

Materialet tar en ny form efter tryck påverkan

Flytgräns/sträckgräns

Gränsen där arbetskurvan övergår från linjär till större deformation

Arbetskurva

Spännings-tögnings-diagram

Belastningsfall

Tryck, Drag, Skjuvning och Böjning

Sprödamaterial

När materialen inte går att återskapa.

Spröda brott

Som går i sönder efter relativt små spänningar

Duktila material

Molekylerna får nya platser i materialet och är permanent deformerat - materialet går inte sönder direkt.

Subjects: