Reguły i zasady nazewnictwa plików:

Primary tabs

No Description Set

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Reguły i zasady nazewnictwa plików: to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

Reguły nazewnictwa plików:

Nie należy stosować nazwy test – jest to plecenie wewnętrzne bash-a

Reguły nazewnictwa plików:

Nazwa nie powinna zaczynać się od kropki (kropką zaczynają nazwy plików ukrytych)

Reguły nazewnictwa plików:

Nie należy stosować w nazwie znaków: / * ? {} [] <> ; | ”, $ ! % () @ & gdyż mogą powodować różne interakcje dając niezamierzone efekty,

Reguły nazewnictwa plików:

Nie używa się znaku – (minus) na początku nazwy (jest to wskazanie na opcje polecenia),

zasady w nazewnictwia plików:

Obsługuje długie nazwy plików do 255 znaków,

zasady w nazewnictwa plików

W nazwie pliku może występować kropka (jedna lub wiele)- jest to znak jak każdy inny i nie dzieli on nazwy na część właściwą i rozszerzenie.

zasady w nazewnictwa plików

System rozpoznaje duże i małe litery

zasady w nazewnictwa plików

rozróżnia duże i małe litery