Γ1-Το Αγροτικό Σύστημα

Primary tabs

No Description Set

Subjects: 

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Γ1-Το Αγροτικό Σύστημα to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

Εξελίξεις στον αγροτικό τομέα και τον σύγχρονο κόσμο

Καλοριφέρ

1880-1910 Το ζήτημα των τσιφλικιών

Καρέκλα

Η αγροτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα 1910-1925: Το ζήτημα των τσιφιλικιών

Ντουλάπα

Αποτελέσματα

Μπρίζες

Subjects: