Fizjologiczne zmiany hematologiczne w ciąży

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Fizjologiczne zmiany hematologiczne w ciąży to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

o ile zwiększa się objętość osocza do czasu porodu?

o 1100 - 1600 ml (30-50% więcej)

co jest przyczyną zwiększenia il osocza w ciąży?

zwiększenie aktywności reninowej osocza i spadek stężenia natriuretycznego peptydu przedsionkowego -> systemowa wazodylatacja

o ile rośnie masa krwinek czerwonek do czasu porodu?

o 250-350 ml(o 20-30%)

co jest przyczyną zwiększenia masy krwinek czerwonych w ciąży?

nadprodukcja erytropoetyny

morfologia (rbc) u ciężarnej

fizjologiczna niedokrwistość normocytowa normochromiczna z rozcieńczenia

wbc w ciąży

leukocytoza gł do 15 G/l
w rozmazie - młodsze formy : granulocyty z jądrem pałeczkowatym, mielocyty

co jest przyczyną leukocytozy w ciąży?

wzrost bezwzględnej liczby neutrofili
w III trymestrze wzrost monocytów

crp w ciąży

zwykle podwyższone

PLT w ciąży

gł 80-100 G/l = łagodna małopłytkowość ciężarnych

co jest przyczyną małopłytkowości w ciąży?

zwiększenie objętości osocza i rozcieńczenie krwi
zwiększone zużycie PLT w krążeniu łożyskowym

hemostaza w ciąży

wzrost estrogenów -> aktywacja trombiny, wzrost stężenia w osoczu czynników krzepnięcia - fibrynogenu, VII, VIII, X, XII, czynnika vonW
D-dimer ~700, III trymestr >2000
niewielkie skrócenie aPTT i PT
spadek aktywności fibrynolizy