Hematologia hipergammaglobulinemia

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Hematologia hipergammaglobulinemia to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

hipergammaglobulinemia monoklonalna

zwiększona ilość jednego rodzaju immunoglobuliny - tzw białka monoklonalnego lub białka M - prod. przez jeden klon plazmocytów / limfocytów B

hipergammaglobulinemia poliklonalna

nadprodukcja różnych typów i klas immunoglobulin wędrujących z różną szybkością w polu elektrycznym

przyczyna hipergammaglobulinemii (gammapatii) monoklonalnej

klonalny rozrost limfocytów B/ plazmocytów

stadium stanu przednowotworowego a nowotwór

brak / obecność charakterystycznych objawów / odchyleń w bad lab

najczęstsza przyczyna hipergammaglobulinemii monoklonalnej

gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu MGUS

MGUS

*b. częsty stan przednowotworowy
*3-4% po 50rż, max 7-8 dekada
*rozpoznanie z wykluczenia

najczęstsze choroby z hipergammaglobulinemią monoklonalną

MGUS
szpiczak plazmocytowy
makroglobulinemia Waldenstrome
przewlekła białaczka limfocytowa
chłoniak strefy brzeżnej

objawy i odchylenia w szpiczaku

-bóle kostne i złamania patologiczne
-anemia normocytowa
-leukopenia
-wysokie OB
-niewydolność nerek
-hiperkalcemia
-białkomocz

objawy i odchylenia w Makroglobulinemii Waldenstroma

*anemia
*limfadenopatia
*splenomegalia
*hepatomegalia

objawy i odchylenia - przewlekła białaczka limfocytowa

-leukocytoza z limfocytozą
-limfadenopatia
-splenomegalia
-anemia
-małopłytkowość

objawy i odchylenia - chłoniak strefy brzeżnej

*limfadenopatia
*splenomegalia
*objawy choroby wrzodowej żołądka

czy wszyscy ze szpiczakiem mają hipergammaglobulinemię monoklonalną?

nieeeee - niektóre typy szpiczaka np. choroba łańcuchów lekkich, szpiczak niewydzielający
BRAK HIPERGAMMAGLOBULINEMII NIE WYKLUCZA SZPICZAKA

przyczyny hipergammaglobulinemii poliklonalnej

*choroby wątroby - przewlekłe HBV i HCV, AIH, marskość, pierwotna marskość żółciowa
*autoimmunologiczne choroby tkanki łącznej - toczeń, rzs, twardzina, z. Sjogrena
*przewlekłe infekcje - HIV, oskrzeli
*choroby hematologiczne - chłoniaki, MDS, białaczki
*sarkoidoza
*inne neo

przyczyny hipergammaglobulinemii poliklonalnej u dzieci

gł choroby autoimmunologiczne, przewlekłe infekcje, rzadko neo

postępowanie w hipergammaglobulinemii monoklonalnej bez objawów i bez odchyleń w bad lab

najprawdopodobniej MGUS -> poradnia hematologiczna

postępowanie w hipergammaglobulinemii monoklonalnej z bólami kostnymi, z. nadlepkości i odchyleniach w bad lab

pilna diagnostyka w poradni hematologicznej, na oddziale hematologicznym lub internistycznym

zespół nadlepkości

wynikający z bardzo wysokiego stężenia białka monoklonalnego w surowicy - gł białko całkowite > 12g/dl
-pilna hospitalizacja z plazmaferezą

diagnostyka w hipergammaglobulinemii poliklonalnej

*morf z rozmazem
*ALT, AST, GGT, bili
*antyHbc, antygen HBs, przeciwciała anty-HCV
*HIV
*crp, OB
*panel przeciwciał przeciwjądrowych
->poradnia reumatologiczna / chorób zakaźnych / hepatolog
ew o/internistyczny pod kątem neo