otolaryngologia - choroby uszu

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add otolaryngologia - choroby uszu to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

funkcja woskowiny

ochrona błony bębenkowej przed urazami mechanicznymi

czop woskowinowy

woskowina + wydzielina gruczołów lojowych + włosów

objawy czopa woskowinowego

-upośledzenie słuchu o typie przewodzeniowym
-szumy
-uczucie pełności
-silniejsze słyszenie własnego głosu
-po dostaniu się wody do przewodu słuch -> pęcznienie korka

usuwanie korka

-kilkukrotne zakraplanie oleistych kropli (olej parafinowy) / wypłukanie letnia woda - strzykawka Jaenette 250 ml

uraz mechaniczny błędnika

-> wstrzaśnienie błędnika -> zwyrodnienie nabłonka zmysłowego osklepka łagiewki i woreczka orzaz narzadu spiralnego

objawy po urazie błędnika

-stałe/okresowe napadowe zawroty
-bezpośrednio po - oczoplas, nudności, wymioty
-przewodzeniowe/odbiorcze uszkodzenie słuchu
-urazy ciśnieniowe - piloci, nurkowie, pracownicy kesonowi

uraz ciśnieniowy

- podczas startu samolotu - duże różnice ciśnień w środowisku - ciśnienie otoczenia spada i jest mniejsze niż w jamie bębenkowej -> może wyrównać się przez trabkę słuch
-przy ladowaniu ciśnienie środowiska zwiększa się - czynne otwarcie trabki - przełykanie śliny

choroba kesonowa

uwalnianie się pęcherzyków azotu w organizmie - grozi zatorem powietrznym
-nurkowie, pracownicy kesonowi

leczenie pourazowych zawrotów głowy

-pilnie laryngolog
-okresowe leżenie
-spokój
-diazepam 5-10mg i.v.

składowe ucha środkowego

UŚ=jama bębenkowa, trabka słuchowa, wyrostek sutkowaty
-

jak dochodzi do samoistnej perforacji błony w OZUŚ

stan zapalny bł ślu i niedrożność trabki -> gromadzenie wydzieliny w jamie bębenkowej -> uwypuklenie błony -> ognisko martwicze -> samoistna perforacja błony

objawy OZUŚ

-T
-ból ucha
-pełność o rozpieranie (wysięk w jamie bębenkowej)
-przewodzeniowe upośledzenie słuchu
-przekrwienie błony bębenkowej, uwypuklenie błony

leki w OZUŚ

-antybiotyk 7-10 dni
-paracetamol
-leki obkurczajace bł ślu nosa i nosogardła = udrożnienie gardłowego ujścia trabki
-ew laryngolog

paracenteza

- nacięcie błony bębenkowej

powikłania OZUŚ

*zapalenie wyrostka sutkowatego:
-obrzęk i zaczerwienienie skóry
-odchylenie małżowiny do przodu i dołu
-porażenie n. VII

przyczyny przewlekłego zapalenia ucha środkowego

-późne leczenie
-niewykonanie paracentezy
-zły antybiotyk
-ognisko w gardle, nosie, zatokach
-obniżenie odporności
-zjadliwe szczepy

zmiany wytwórcze w przewlekłym zap ucha środkowego

w postaci nadbębenkowo-wyrostkowej
- ziarnina
- polipy
- perlak

perlak

nagromadzenie zrogowaciałego naskórka, kryształów cholesterolu i bakterii
-niszczy otaczajaca kość

objawy przewlekłego zapalenia ucha środkowego

-perforacja błony
-okresowe wycieki
-postępujaca utrata słuchu
-do laryngologa!

otoskleroza

*uwarunkowana dziedzicznie
*choroba błędnika kostnego
*nieprawidłowe kostnienie postawy strzemiaczka w okienku owalnym -> pogarszanie słuchu

objawy otosklerozy

-upośledzenie słuchu t przewodzeniowego
-szumy wysokie częstotliwości, dzwonienie, syczenie, brzęczenie, huk - pulsujace
-zawroty

szumy uszne obiektywne - pochodzenie

-naczyniowe - przetoki tt-żż, guzy wewnatrzczaszkowe
-mechaniczne - zaburzenia czynności trabki, patologia stawu skroniowo-żuchwowego

szumy uszne subiektywne - przyczyny

z upośledzeniem słuchu:
*zap ucha środkowego
*otoskleroza
*uraz akustyczny
*wstrzaśnienie błędnika
*guz n VII
*uraz czaszki
*nagła głuchota
*ch. Meniere'a
bez upośledzenia słuchu w - NT, niedociśnieniu tęt, miażdżycy, SM, niedotlenienie, anemia, zatrucie metalami ciężkimi

dopuszczalny poziom hałasu w PL

85 dB
po przekroczeniu - zwiększone ryzyko zawodowego uszkodzenia słuchu - programy ochrony słuchu
gorsze - dźwięki o wysokich częstotliwościach, hałas impulsowy

półpasiec uszny

ostre wirusowe zapalenie ucha zewn i nn. czaszkowych VII, VIII, IX, X - uczynnienie neurotropowego wirusa ospy wietrznej i opryszczki
-silny ból ucha + przekrwienie z pęcherzykami + T + złe samopoczucie ew. uszkodzenie odbiorcze, zawroty
-ibuprofen, paracetamol, ew blokada GKS n. VII, acyklowir
-ew. neurolog (n.VII), laryngolog
-60 % z porażeniem n. VII
gł 40-60 lat

choroba Meniere'a

idiopatyczny zespół objawów wodniaka śródchłonki - zaburzenie homeostazy śródchłonki -> wodniak błędnika
-zawroty
wywołanie - uraz głowy, zmiany patologiczne mikrokrążenia w uchu wewn, zaburzenia wodno-elektrolitowe, nieprawidł reakcje na bodźce fizyczne - dźwięk, światło, ruch, zespoły naczyniowe, wahania ciśnienia atm, zaburz hormonalne, czynniki alergiczne, autoimmunologiczne
3%, K>
+ szumy
+upośledzenie odbiorcze słuchu
+nudności, wymioty, niepokój, bladość, pełność w uchu, błędne odczuwanie dźwięków
-laryngolog - ograniczenie płynów, soli, palenia, objawowe - tietylperazyna, prometazyna, leżenie, leczenie wymiotów, nudności,

guzy n. VIII

nerwiak n przedsionkowo-ślimakowego z kom osłonki Schwanna
-łagodne
-jednostronne - nabyte
-obustronne - w neurofibromatozie 1 i 2
-ryzyko - palenie, padaczka >10 lat, urodzenie dziecka
-1-2 lata piski, szumy ->4-5 lat parestezje, nerwoból, niedowłady twarzy -> 6-8 lat dysfonia, dyzartia, ataksja, hipotonia mm. - ucisk n. IX, X, XI i obj móżdżkowe -> 10-15 lat diplopia, ból głowy - ucisk mostu i n.VI, wodogłowie
-usunięcie guza/ radioterapia stereotaktyczna

ototoksyczność

*aminoglikozydy - gentamycyna, streptomycyna, amikacyna, neomycyna, tobramycyna
*diuretyki pętlowe - furosemid
*cisplatyna, karboplatyna
*nlpz
*przecimalaryczne - chinina
*makrolidy - erytromycyna
*salicylany
*CO
*metale ciężkie - rtęć, ołów, arsen
-silniejsze przy NN i niewydolności wątroby, u starszych > 65rż, w ciąży, wcześniaków, niemowląt

aparat słuchowy

wzmacnia sygnały akustyczne docierające do ucha
-zauszne / wewnątrzuszne