otolaryngologia - zabiegi operacyjne

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add otolaryngologia - zabiegi operacyjne to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

tympanoplastyka

operacje ucha środkowego - plastyczne odtworzenie struktur jamy bębenkowej np w perlakowym zap ucha

myryngoplastyka

gdy centralny ubytek błony bębenkowej = perforacja - zamknięciem wolnym przeszczepem gl powięź m. skroniowego

polipektomia z etmoidektomia

usunięcie z nosa tworów polipowatych (następstwo zapaleń bł ślu zatok) - metalowa pętla/kleszczykami

polip chanalny

ma przyczep w okolicy ujścia zatoki szczękowej - w wyniku rozrostu przemieszcza się do cz nosowej gardła - b. utrudnia oddychanie przez nos

operacje zatok szczękowych zewnatrznosowe

-w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym
-poziome nacięcie w przedsionku jamy ustnej - dotarcie do przedniej ściany zatoki
-otwór wiertłem/dłutem - ocena zawartości zatoki -> usunięcie zmian -> wytworzenie połaczenia z dolnym przewodem nosowym/ pozostawia bz

operacje zatok czołowych zewnatrznosowe

nacięcie w ok górno-przyśrodkowego kta oczodołu -> otwarie zatoki wiertłem -> ocena zmian -> przepłukiwanie drenem/ połaczenie zatoki z jama nosa

bezpośrednia przyczyna nawracajacych i przewlekłych zapaleń zatok

zaburzenia drożności kompleksu ujściowo-przewodowego, w którym krzyżuja się drogi drenażu zatok szczękowych, czołowych i sitowia przedniego

operacje endoskopowe zatok

- przed - do przewodów nosowych saczki anemizujace nasaczone 2% roztworem lidokainy i z epinefryna
-po - tamponada przednia w palcach gumowych / warstwowa z oksytetracyklina i hydrokortyzonem/ opatrunki nosowe
-po - 7-10 dni leki obkurczajace bł ślu nosa, ew antybiotyk celowany, potem 3 m-ce GKS miejscowo i leki p/histaminowe (u alergicznych)

adenotomia

usunięcie migdałka gardłowego
-znieczulenie miejscowe/ogólne
znieczulenie bł ślu gardła -> ucisk trzonu języka szpatułka -> do cz. nosowej gardła adenotom -> usunięcie migdałka

wskazania do adenektomii

-trudności w oddychaniu przez nos
-częste zapalenia migdałka gardłowego
-zaburzenia słuchu - zmiany zapalne trabki słuchowej

tonsylektomia

wyłuszczenie migdałów podniebiennych
-znieczulenie miejscowe/ ogólne
-nacięcie bł ślu na granicy migdałka i łuków podniebiennych -> oddzielenie migdałka od podłoża -> metalowa pętla ścięcie szypuły migdałka
-nie zaszywa się ran po usunięciu - utrudniłoby połykanie, fonację

wskazania do tonsylektomii

-częste anginy
-powt się ropnie okołomigdałkowe
-krwotok z migdałka
-rzs, zap m. sercowego, kzn
-rak migdałka

konikotomia

- w ostrej duszności krtaniowej - obrzęk/ciało obce
- pionowe nacięcie skóry w rzucie chrzastki tarczowatej i tchawicy -> otwarcie krtani przez poprzeczne nacięcie więzadła pierścienno-tarczowego -> rurka tracheotomijna

tracheotomia

-znieczulenie miejscowe
-warstwowe dotarcie do tchawicy poniżej chrzstki pierścieniowatej
-często z przecięciem węziny tarczycy
-otwarcie tchawicy między pierścieniami
-zbliżenie szwami brzegów skóry z brzegami tchawicy = tracheostomia/ bez szycia = tracheotomia
-wprowadzenie rurki tracheotomijnej

jednoetapowa tracheotomia

-wytworzenie otworu w tk przedtchawiczych i tchawicy za pomoca kleszczy po założonej droga nakłucia metalowej prowadnicy

usunięcie polipów z fałdów głosowych

-znieczulenie ogólne
-mikroskop operacyjny
-mikrokleszczykami
-uwaga aby nie uszkodzić fałdu głosowego

operacje częściowego usunięcia krtani

-znieczulenie ogólne
-małe nacieki neo
-mikroskop operacyjny
-chordektomia wewnętrzna i zewnętrzna przez rozszczepienie krtani i zastosowanie lasera CO2 - rak głośni T1, T2

pierwsze objawy raka krtani

chrypka, ból ucha

operacje całkowitego usunięcia krtani

-często po tracheotomii
-rozległe zmiany neo
-uwolnienie krtani z otoczenia i usunięcie fragmentów mm. zewnatrzkrtaniowych, kości gnykowej, węzłow chł
-wprowadzenie przez nos sondy do przełyku
-zaszycie warstwowe rany
-kikut tchawicy zespalany ze skóra = tracheostomia
-rehabilitacja mowy => głos przełykowy

operacje w obustronnych porażeniu fałdów głosowych

-często po tracheostomii - drożność dróg oddechowych
-laterofiksacja - odwiedzenie i przyszycie jednego fałdu głosowego / obu do brzegu chrzastki tarczowatej