otolaryngologia - zatoki

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add otolaryngologia - zatoki to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

zapalenie zatok przynosowych

-patologia kompleksu ujściowo-przewodowego
-naturalne ujście zatoki - drożność = prawidłowa wentylacja zatoki i droga odpływu wydzieliny (transport śluzowo-rzęskowy)
-obrzęk błony ślu nosa - zaburzenie odpływu wydzieliny, wentylacji, drenażu i ochrony zatoki
-upośledzenie ruchu rzęsek - bakterie do wnętrza zatoki
-przyczyny obrzęku - przerost migdała gardłowego, skrzywienie przegrody, pogrubienie małżowiny środkowej, zwężenie ujścia zatoki, wirus, alergia, dym tytoniowy, spaliny, refluks
20% zębopochodne
-ostre 4 tygodnie -> podostre z nawrotami 4-12 tygodni -> przewlekłe > 12 tygodni

leczenie zapalenia zatok

-antybiotyk
-GKS donosowy/ ogólny
-mukolityki
-ksylometazolina, przeciwleukotrienowe, kromony - obkurczenie bł ślu
-p/histaminowe II gen

polipy nosa i zatok przynosowych

groniaste twory łagodnie zmienionej i obrzękniętej błony ślu od str przewodów nosowych w kier jam nosa - długotrwały obrzęk śluzówki + zaburzenia krążenia w szypule tworzącego się uwypuklenia wypełnionego płynem surowiczym / śluzowym
-80% + eozynofilia/ nietolerancja ASA
-zanieczyszczenie środowiska
-astma, przewlekłe ropne zap zatok, mukowiscydoza, zespoły pierwotnej dyskinezy rzęsek, alergiczne grzybicze zap zatok, zespoły niedoborów immunologicznych

leczenie polipów nosa i zatok

-donosowe GKS - kontrolowanie procesu rozrostu zmian polipowatych
-okresowo - antybiotyki przy nadkażeniu
-oburczanie bł ślu
-polipy neutrofilowe - leczenie chirurgiczne
-polipy eozynofilowe - farmakoterapia

polip choanalny

polip gł z bocznej ściany jamy nosowej -> przemieszczający się do cz. nosowej gardła
-pojedynczo, jednostronnie - upośledzenie drożności jednostr -> zniesienie drożności
-doszczętne usunięcie

alergiczne nieżyty nosa

stan zapalny wyw alergenem wziewnym / pokarmowym + objawy ze str spojówek, bł ślu gardła, krtani, zatok, ucha, jelit, skóry
nieżyt okresowy (sezonowy) <4 dni w tygodniu / < 4 tygodni
-nieżyt przewlekły całoroczny - > 4 dni w tygodniu i > 4 tygodni
-wysięk z nosa + obrzęk małżowin nosowych + świąd nosa i kichanie
-unikanie ekspozycji, p/histaminowe, uporczywe objawy - GKS donosowy ew krótkotrwale p.o. GKS

katar sienny - sezonowy pyłkowy alergiczny nieżyt nosa

ekspozycja na alergeny sezonowe, ok 15%
-pyłki drzew, zbóż, chwastów, traw, zarodniki pleśni, zanieczyszczone powietrze
-ostatni tydzień lutego, najwcześniej południe PL, pyłkowica drzew
-pyłkowica traw - koniec maja, krzyżowa pokarmowa na kleik, mąkę jeczmienna, żyta
-pyłkowica chwastów - od połowy lipca do końca września, krzyżowa pokarmowa surowe warzywa i owoce - seler, marchew, melon
-suchość, zawadzanie w gardle, łzawienie, obrzęk powiek, wodnista wydzielina z nosa, świąd, kichanie
-p/histaminowe, kromony, dospojówkowo kwas kromoglikowy

cuchnięcie z nosa

*ciało obce w jamie nosa/zatokach - kamień nosowy
*skrzepy krwi w jamach nosa/zatokach
*zanikowy nieżyt nosa z cuchnieniem (ozena)
*zap bł ślu wirusowe - odra, grypa, ospa, różyczka, bakteryjne - ropnie okołozębowe, języka, ślinianek
*stomatologiczne - próchnica, protezy
*ropne zębopochodne zap zatok
*neo
*ch. p.pokarmowego
*ch. gardła
laryngolog - badanie fiberoskopowe

neo nosa i zatok

-łagodne - poch nabłonkowego - brodawczak, gruczolak, poch nienabłonkowego - włókniak, naczyniak, naczyniakowłókniak, kostniak, chrzęstniak, śluzak
-złośliwe - rak płaskonabłonkowy, gruczolakorak
-M 2:1
*ekspozycja na pył drzewny - gruczolakorak, opary aluminium, niklu, przemysł skórny, tekstylny, konserwacja żywności, środki ochrony roślin
*palenie - rak płaskonabłonkowy
*niedrożność jednostr, krwawienie, cuchnienie, wyciek z nosa, silny ból zdrowych zębów
*operacja -> radioterapia, chemioterapia

włókniak młodzieńczy

naczyniakowłókniak - z tk łącznej zbitej z bogatą siecią naczyń krwionośnych
-neo łagodny - najczęstszy w nosogardle
-gł M 14-18 lat
-obfite krwotoki - zagrażające życiu
-upośledzenie drożności nosa + nawracające krwawienia z nosa + niedosłuch przewodzeniowy + masa guza w cz nosowej gardła, ew deformacje policzka, wytrzeszcz
-radykalne usunięcie całego guza
-krwawienie - o/laryngologiczny