WINDAK profilaktyka

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add WINDAK profilaktyka to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

Profilaktyka pierwotna

– brak choroby
-wczesna czyli zapobieganie uwarunkowań społecznych i środowiskowych do wystąpienia choroby,
-pierwszorzędowa - zmniejszanie ryzyka choroby

Profilaktyka wtórna

*drugorzędowa - wykrywanie choroby gdy jest bezobjawowa i leczenie,
*trzeciorzędowa - odwracanie przebiegu choroby, opóźnienie lub powstrzymanie rozwoju i następstw

Profilaktyka czwartorzędowa

minimalizowanie nadmiernej medykalizacji

OPORTUNISTYCZNA PROMOCJA ZDROWIA

-edukacja zdrowotna i prozdrowotna
-zrównoważona dieta
-regularna aktywność fizyczna
-opanowywanie sytuacji stresowych
-eliminowanie używek
-bezpiecznego prowadzenia pojazdów

11 PROGRAMOW PROFILAKTYCZNYCH O UDOWODNIONEJ SKUTECZNOSCI

1. Porada dot niepalenia u osób 18rż i ciężarnych
2. 0,4-0,8mg kw.foliowego u planujących ciąże
3. Mocz, HBV, VDRL u kobiet w I trymestrze
4. Wymaz z szyjki co 3 lata – 21-65lat
5. Wymaz z szyjki co 3 lata i z testem HPV co 5 lat- 30-60lat
6. Posiew chlamydia u aktywnych kobiet po 24.rż
7. RR co 2 lata gdy pow.120/80 i co rok gdy pow. 139/90
8. HIV u ciężarnych, dorosłych 15-65rz
9. Lipidogram co 5 lat u M 35, K 45
10. ASA u M 46-79 gdy nie ma ryzyka krwawienia z GOPP
11. Kał na krew utajoną, kolono, sigmo u 50-75rż