WINDAK szczepienia

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add WINDAK szczepienia to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

Szczepionki żywe osłabione (atenuowane)

*odra, świnka, rożyczka
*ospa
*gruźlica,
*półpasiec
*żółta febra
doustnie: polio, rota, dur brzuszny,
donosowa: grypa

Szczepionki zabite

-odpowiedź humoralna
-całe zabite albo ich fragmenty
*krztusiec
*cholera
*dur brzuszny
*polio
*meningo
*pneumo
*HIB
*tężec
*wściekliza
*grypa
*WZW A i B
*HPV

odporność populacyjna

90% populacji zaszczepionej daje odporność populacyjna pozwalająca na zanik transmisji wirusa

NOP

-zaburzenie stanu zdrowia w 4 tygodnie po szczepieniu
-ciężki NOP prowadzi do trwałego ubytku na zdrowiu, zagraża życiu lub kończy się zgonem

Jakie NOP podlegają zgłoszeniu:

*odczyn miejscowy - obrzęk, ropień, powiększenie węzłów chłonnych
*układ nerwowy - encefalopatia, drgawki gorączkowe lub nie gorączkowe, porażenie wiotkie, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, z.Guillaina-Barrego
*inne - epizod hipotoniczno-hipertoniczny, temp powyżej 39st, trombocytopenia, reakcja alergiczna, uogólnione zakażenie BCG, wstrząs anafilaktyczny, zapalenie jader, zapalenie ślinianek, porażenie splotu barkowego

Przeciwskazania do szczepień

- do wszystkich - ogólnoustrojowa reakcja anafilaktyczna na poprzednia dawkę
- do żywych - ciężkie nabyte lub wrodzone niedobory odporności, unikamy podczas chemio i radio terapii. -gdy szczepienie będzie 2tyg przed leczeniem immunosupresyjnym lub w jego trakcie to nie ważne jest szczepienie, zaszczepić 3mc po zakończeniu terapii.
- do krztuścowej gdy encefalopatia po poprzedniej pełnokomórkowej
- w ciąży bez żywych

Czasowe przeciwwskazanie do szczepienia

- zaostrzenie choroby przewlekłej
- ostra choroba infekcyjna z gorączka lub bez

Przeciwwskazania dla DTP

*drgawki do 3 dni
*nieukojony płacz 3h w 48h po szczepieniu
*epizod hipotensyjno-hiperreaktywny
*zwiotczenie
*utrata przytomności w 3 dni po szczepieniu, *z.GulinaBerrego poniżej 6 tyg od szczepienia (bez innych przyczyn)
*nadwrażliwość typu Arthusa (kolejne szczepienie po 10 latach)
*postępująca choroba neurologiczna ( z .Westa, padaczka niekontrolowana, encefalopatia)

Przeciwwskazania dla MMR

-dodatni wywiad w kierunku małopłytkowości

Przeciwwskazania dla rota

*przewlekła choroba przewodu pokarmowego i wady zwiększające ryzyko wgłobienia

Przeciwwskazania dla polio doustnego (OPV)

* biegunki, zespół krótkiego jelita

kiedy można szczepić po infekcji/ zaostrzeniu

Wznowić szczepienia po 7-14 dniach od zakończenia infekcji lub zaostrzenia choroby przewlekłej

Kiedy można szczepić po podaniu krwi lub immunoglobulin

Dla żywych 3-6mc od podania krwi lub immunoglobulin