żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add żylna choroba zakrzepowo-zatorowa to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

podział ZŻG kończyn dolnych - których naczyń

-dystalna - żż piszczelowe przednie, tylne, strzałkowe
-proksymalna - ż. podkolanowa, żż udowe (gł powierzchowna), biodrowe (zew, wewn, wspólna), ż główna dolna; 50 % ZP

zatorowość płucna - skąd

-zamknięcie/ zwężenie t. płucnej / części jej rozgałęzień
-materiał zatorowy: z żż kończyn dolnych, górnych, miednicy mniejszej, jamy brzusznej, PK serca, PP serca, skrzepliny z tt. płucnych

skala Wellsa

*neo 6m-cy + 1pkt
*porażenie/niedowład/unieruchomienie k.d. +1pkt
*łóżko >3dni/zabieg 4 tygodnie + 1pkt
*ból żż głębokie k.d. + 1pkt
*obrzęk całej k.d. + 1pkt
*obwód o> 3cm + 1 pkt
*obrzęk ciastowaty + 1pkt
*żż powierzchowne krążenie obocznego + 1pkt
*inne rozpoznanie bardziej możliwe -2 pkt

prawdopodobieństwo kliniczne ZŻG wg skali Wellsa

0 pkt - małe
1-2 pkt - pośrednie
3 pkt - duże

postępowanie przy małym / pośrednim ryzyku ZŻG

-2 i mniej pkt
-D-dimer (+) - CUS ultrasono test uciskowy

postępowanie przy dużym ryzyku ZŻG

-CUS - (-) - powtórzenie po 5-7 dniach

postępowanie przy braku możliwości wykonania badań obrazowych szybko przy podejrzeniu ZŻG

-> HDCz terapeutyczna do czasu CUS (-) -> przerwanie leczenia

przypadki kierowane do szpitala ZŻG

-proksymalna ZŻG
-z dużym obrzękiem kończyn
-zagrażająca utratą kończyny
(miejscowe leczenie trombolityczne)

objawy ZP

*duszność
*ból w klp o nagłym początku
*zła tolerancja wysiłku
*suchy kaszel
*zasłabnięcie
*omdlenie
*krwioplucie
*tachypnoe, tachykardia, poszerzenie żż szyjnych, szmer niedomykalności zastawki III, wzmocnienie tonu II nad t. płucną, hipotensja, wstrząs

prawdopodobieństwo kliniczne ZP w skali Wellsa

-przebyta ZŻG/ZP + 1,5pkt
-zabieg/unieruchomienie + 1,5 pkt
-neo + 1 pkt
-krwioplucie + 1pkt
-AS>100 +1,5 pkt
-ZŻG + 3 pkt
-inne mniej prawdopodobne + 3 pkt

prawdopodobieństwo kliniczne ZP wg punktów

0-1 małe
2-6 umiarkowane
7 duże

postępowanie przy małym prawdopobieństwie ZP

ZP-PERC (pulmonary embolism rule-out criteria)
*<50 lat
*AS <100
*saturacja > 94%
*bez obrzęku k.d.
*bez krwioplucia
*bez operacji/urazu 4 tygodnie
*bez ŻChZZ ever
*bez estrogenów
gdy 1 nie spełnione - D-dimer

postępowanie przy umiarkowanym prawdopodobieństwie ZP

D-dimer (+) = szpital (TK)

postępowanie przy dużym prawdopodobieństwie ZP

- szpital

czynniki ryzyka wczesnego zgonu z powodu ZP

-wstrząs
-hipotensja (spadek RR o 40 >15min)
-cechy dysf PK serca

czynniki ryzyka ŻChZZ

-neo
-przebyta ŻChZZ / w rodzinie
-trombofilia (nied antytrombiny, białka C,S, czynnik V Leiden, mut G20210A genu PT, p/antyfosfolipidowe)
-uraz/zabieg 1 m-c
-70 lat
-NS III/IV NYHA, NO
-zawał, udar
-ostre zakażenie/ ch autoimmunologiczna
-BMI 30
-antykoncepcja/ HTZ / tamoksyfen
-czerwienica, nadpłytkowość, nocna napadowa hemoglobinuria, z. nerczycowy
-ciąża, połóg

profilaktyka p/zakrzepowa obłożnie chorzy np zap pluc, unieruchomienie > 3 dni

HDCz 1 x dz profilaktyczna do pełnego unieruchomienia

profilaktyka p/zakrzepowa u osób ze zwiększonym ryzykiem zakrzepowym - lot

*podkolanówki o stopniowanym ucisku 15-30mmHg
*b. duże ryzyko - HDCz 1 x profilaktyczna przed lotem

profilaktyka p/zakrzepowa - neo

-bez dodatkowych czynników - bez profilaktyki
-przebyta ŻChZZ, unieruchomienie, tamoksyfen, toramifen, talidomid (inh angiogenezy) - HDCz
-chemia w raku trzustki, płuc - może być wskazana

kiedy zalecana jest profilaktyka p/zakrzepowa w ciąży i po porodzie

-przebyty 1 epizod ŻChZZ zw z ciąża/estrogenami/ samoistnej / + trombofilia małego ryzyka / + trombofilia dużego ryzyka
-bez epizodu ŻChZZ + trombofilia dużego ryzyka

kiedy zalecana jest profilaktyka p/zakrzepowa po porodzie

-przebyty 1 epizod ŻChZZ zw z przejściowym czynnikiem (oprócz ciąży i estrogenów)