Review sa Part 2 to 6 (Module 1): Komunikasyon sa Akademikong Filipino

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Review sa Part 2 to 6 (Module 1): Komunikasyon sa Akademikong Filipino to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

Antas ng komunikasyong gumagamit ng media

Pang-masa o masa

Antas ng komunikasyon kung ang isang tao ay nasa proseso ng pagdedesisyon sa sarili.

Intrapersonal

Espasyo o proxemic kung public

12 ft

Ayon sa mga scholar, ito ang unang gumamit ng tao sa pakikipagtastasa.

Pasalita

Halimbawa ng kumpas na nagpapahiwatig na pagtanggi.

Nakaharap sa madla at nakabukas ang palad.

Iba pang tawag sa chronemics

Oras

Ikaanim na antas ng komunikasyon

Pangkultura

Ilang ang anyong di-berbal

7 (pito)

Inimbento para itago ang mahalagang tala

Pag-sulat

Isang kataniang gamit sa magalang ng pakikipag-usap o pagsagot.

Po

Isang paraan ng paghatid at pagtanggap ng lahat ng uri ng mensahe.

Komunikasyon

Kahulugan ng lirkong "Bayang Magiliw" sa "Lupang Hinirang".

Bansang mapagmahal

Komunikasyong de-koryente sa taong 1925.

Telebisyon

Konsiderasyon sa komunikasyon isinasaalang-alang ang lugar o saan nag-uusap.

Setting

Konsiderasyon sa komunikasyon na tumutukoy kung ano ang layunin ng pag-uusap

Ends

Kulay sa watawat na sumagisag ng katarungan.

Asul

Kumpas na nalalarawan ng layo, taas, hugis at haba.

Descriptive

Latin ng komunikasyon

Communis

Liriko sa "Lupang Hinirang" na ang kahulugan ay lagablag o init ng pagmamahal.

Alab ng puso

Liriko sa "Lupang Hinirang" na ang kahulugan ay lupaing laging sinisikatan ng araw.

Lupa ng araw

Nagdisensyo sa watawat ng Pilipinas

Emilio Aguinaldo

Pinakagamiting kasangkapan sa paghahatid ng mensahe.

Wika

Pinaunlad na telepono.

Cellphone

Sagabal sa komunikasyon na ang isang salita ay may dalawa o higit pang kahulugan.

Semantika

Sinasagisag ng tatsulok sa watawat ng Pilipinas.

Pagkakapantay-pantay at kapatiran

Sumasagisag sa watawat ng 8 probinsya na unang umalsa laban sa kastila.

Walong sinag

Taon ng ginamit sa pelikula ang komunikasyon

1895

Tawag sa pagbubuo ng mesaheng nais ihatid.

Proseso ng pag-iisip

Tawag sa pagitang inilalagay natin sa ating sarili at ng ibang tao.

Proxemics

Tawag sa paraan ng pagbikas sa anyong di-berbal.

Paralanguage

Tawag sa simpleng larwang madaling iguhit.

Pictograph

Unang baga na makikita sa dayagram ng simpleng komunikasyon.

Mananalita

Unang dapat gawin ng tao sa pakikipamuhay ayon sa pinagmulan ng komunikasyon.

Makisalamuha

Uri ng komunikasyon ng hindi gumagamit ng wika.

Di-verbal

Uri ng tugon na nangangailang ng panahon.

Naantala