Socials 5è

Primary tabs

temes de 5è

Subjects: 

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Socials 5è to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

Aquest mapa mostra la divisió climàtica que hi ha a Catalunya. Escriu el nom del clima a la fletxa corresponent.

MAPA: Oceànic, Mediterrani pirinenc, Mediterrani prepirinenc, Mediterrani prelitoral, Mediterrani litoral, Mediterrani continental humit i Mediterrani continental sec.

Atenent a la divisió climàtica de Catalunya, quins climes hi podem trobar?

Oceànic, Mediterrani pirinenc, Mediterrani prepirinenc, Mediterrani prelitoral, Mediterrani litoral, Mediterrani continental humit i Mediterrani continental sec.

Si anem de vacances a la ciutat de Girona, quin clima hi trobarem?

Mediterrani prelitoral

Per què es diu que Catalunya té una extraordinària riquesa climàtica? Exemplifica la teva resposta emprant les paraules següents: litoral - interior - zones de muntanya.

Principalment per la varietat geogràfica del seu territori, tenint en compte la seva extensió. Tot i que gaudeix d’un clima pròpiament mediterrani, hi ha grans variacions entre el litoral (clima suau, temperat a l’hivern i calorós a l’estiu), l’interior (hiverns freds i estius calorosos, amb un clima mediterrani continental) i les zones de muntanya (hiverns molt freds i neu abundant i estius menys calorosos).

Quines són les divisions climàtiques de Catalunya? Enumera les característiques d’una d’aquestes parts.

Les divisions climàtiques de Catalunya són l’oceànic, el mediterrani pirinenc, el mediterrani prepirinenc, mediterrani prelitoral, mediterrani continental humit i el mediterrani continental sec.
El mediterrani continental sec es caracteritza per temperatures fredes a l’hivern i caloroses a l’estiu; hi plou poc i a l’estiu hi ha un període d’aridesa.

Quin clima predomina a les zones de muntanya de Catalunya?

Hiverns molt freds i neu abundant, i estius menys calorosos.

Quins són els diversos climes que trobem a Catalunya?

Oceànic, Mediterrani Pirinenc, Mediterrani Prepirinenc, Mediterrani Continental Sec, Mediterrani Continental Humit, Mediterrani Prelitoral i Mediterrani Litoral.

Anomena les tres grans unitats de relleu que es troben a Catalunya.

- Les serralades costaneres.
- La depressió Central.
- Els Pirineus.

Quines són les tres grans unitats de relleu de Catalunya?

Les serralades costaneres, la Depressió Central i els Pirineus.

Quines són les formes de relleu que trobem a les serralades costaneres? Digues una característica de cadascuna d’elles.

- La serralada prelitoral: té els cims més alts
- La serralada litoral o marina: s'estén per tota la costa
- Depressió prelitoral: es troba entre la serralada prelitoral i litoral.
- Depressió litoral: segueix paral·lela a la costa.

Quines són les serralades costaneres i en quina serralada es troba el Turó de l'Home?

Serralada Prelitoral, Serralada Litoral, Depressió Prelitoral, Depressió litoral. El turó de l’home es troba a la Serralada Prelitoral.

Quines 3 grans xarxes hidrogràfiques hi ha a Catalunya?

- La xarxa Pirineus-Ebre.
- La xarxa Pirineus-Mediterrani.
- La xarxa mediterrània.

Quines tres grans xarxes hidrogràfiques hi trobem a Catalunya?

Xarxa Pirineus-Ebre, Xarxa Pirineus-Mediterrani i Xarxa mediterrània.

Què són els embassaments? Posa un exemple d’embassament que trobem a Catalunya.

Són construccions dutes a terme pels humans amb l’objectiu d’emmagatzemar aigua. L’embassament de Susqueda.

Quines són les xarxes hidrogràfiques de Catalunya?

La xarxa dels Pirineus-Ebre, la xarxa dels Pirineus-Mediterrani, la xarxa mediterrània i la xarxa Atlàntica (només testimonial).

Què és una Xarxa Hidrogràfica i quines trobem a Catalunya?

Una xarxa hidrogràfica és el conjunt d'aigües superficials d’un territori (rius, estanys i llacs). A Catalunya trobem la Xarxa Pirineus - Ebre, Pirineus - Mediterrani, la Mediterrània i l’Atlàntica.

Com s’anomenaven els homes lliures i els esclaus en la societat romana?

Homes lliures: patricis, soldats, comerciants, liberts.
Esclaus: persones que pertanyien a un propietari, gladiadors

Anomena les quatre províncies de Catalunya. Qui va fundar les ciutats que donen nom a les províncies actuals? Relaciona el nom original amb l’actual.

Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona. Els romans.
Tarraco, Gerunda, Ilerda i Barcino

Explica què és el procés de romanització que va tenir lloc durant el pas dels romans per Catalunya i què en queda, encara avui dia.

Els romans van imposar la seva cultura en els territoris que conquerien. Aquest procés es coneix com a romanització. Pel que fa a la llengua, el català, prové del llatí, l’idioma que parlaven els romans. El cristianisme, originari del Mediterrani oriental, també ens va arribar a través dels romans, que l’havien adoptat com a religió de l’imperi.

Pel territori català encara hi podem trobar nombroses construccions romanes: aqüeductes, muralles, arcs, temples religiosos, amfiteatres… A més, els romans van gaudir d’una bona xarxa de vies, que eren camins empedrats que servien per comunicar tot l’Imperi.

Quina era la divisió social durant l’època dels Romans? Explica-la breument.

Es dividia entre els homes lliures i els esclaus. Dintre dels homes lliures trobàvem als patricis, als comerciants als soldats i als lliberts. I dintre dels esclaus hi havia les persones que pertanyien a un propietari i els gladiadors.

Què és la romanització?

Procés mitjançant el qual els romans van imposar la seva cultura en els territoris que conquerien.

Quina empremta ens han deixat les societats romanes avui dia?

El català és una llengua que prové del llatí, el cristianisme, construccions romanes (aqüeductes, muralles, amfiteatres, etc.) i una bona xarxa de vies i camins.

En quins tres grans grups socials es dividia la població a l’edat mitjana?

La societat feudal de l’edat mitjana es dividia en: noblesa, clergat i poble ras.

Durant l’Edat Mitjana, en quins grans grups socials es dividia la societat?

La noblesa, el clergat i el poble ras.

Cada any, quan s’acosta Sant Jordi, vaig amb la meva família a la fira Medieval de Montblanc. El meu germà petit m’ha preguntat per què es diu Medieval i no li he sabut donar una resposta. Em pots donar un cop de mà?

Les fires i els mercats que encara avui dia es porten a terme a diverses poblacions com ara Montblanc representen els primers intercanvis que van tenir lloc durant l’època medieval, on es va començar a comercialitzar amb l’excés de collita que els sobrava, com a conseqüència de les millores tècniques en l’agricultura i la producció agrícola. Als mercats, setmanalment, es venien els productes de la zona i a les fires, anualment, s’oferia durant uns quants dies productes especialitzats en oli, vi, bestiar, etc.

Anomena i explica com era el sistema econòmic durant l’Edat Mitjana.

Era el feudalisme. En aquest sistema hi havia pocs senyors amb terres i la resta d’habitants treballaven en aquestes per aconseguir protecció. El treball principal era l’agricultura i es conrea principalment per a l’autoconsum. A partir del segle XII les millores en aquest àmbit permet la comercialització de la collita en mercats i fires.

Quin fet va marcar l’inici de l’Edat Mitjana?

La caiguda de l’Imperi romà.

Quins eren els grups socials existents en l’Edat Mitjana?

La noblesa, el clergat i el poble ras.

Col·loca aquestes etapes històriques en la taula de sota: els grecs, paleolític, els romans, l’època dels castells, els ibers, neolític i l’època de les catedrals.

Prehistòria: paleolític, neolític
Edat antiga: ibers, grecs, romans
Edat mitjana: època castells, època catedrals

Quines dues guerres van passar a Catalunya durant l’edat Moderna? Explica-les breument.

La guerra dels Segadors: Segle XVII. Amb un clima de tensió els camperols van iniciar un seguit de revoltes van demanar ajuda al rei francès per enfrontar-se a Castella. Es va convertir en una guerra de Catalunya i França contra Castella.
La guerra de successió: L'any 1700 el rei d'Espanya, Carles II, va morir sense successor. Hi va haver enfrontaments entre els successors. Aquesta disputa es va tornar en una guerra i Felip d'Anjou va passar a ser el rei d'Espanya com a Felip V.

Quina classe social va néixer durant l’Edat Moderna i qui en formava part?

La burgesia, que estava formada pels banquers, mercaders, artesans amb grans tallers, metges...

Quin tractat va posar fi a la guerra dels Segadors?

El tractat dels Pirineus

Des d’un fet històric que va succeir en l’Edat Moderna, l’11 de setembre ha esdevingut una data molt important per Catalunya i es celebra anualment. Explica breument què es commemora en aquesta data i quin va ser el desencadenant del fet.

L’11 de setembre del 1714 Catalunya, defensada per Rafael Casanova va ser derrotada i Felip V va esdevenir el nou rei d’Espanya. Aquest, va aprovar el Decret de Nova Planta que suprimia l’autogovern de Catalunya i establia la llengua castellana com a única llengua oficial. Per això, cada 11 de setembre es commemora la pèrdua de l’autogovern de Catalunya.

A l’edat moderna a Catalunya, com estava organitzada la societat? Quina classe social va sorgir en aquella època?

La societat estava organitzada per estaments (noblesa, el clergat i el poble ras). Va sorgir la burgesia, formada per banquers, mercaders, artesans… Juntament amb els camperols i els artesans formaven el que es coneixia com el tercer estat.

Quin fet va marcar l’inici de l’Edat Moderna? I el final?

El descobriment d’Amèrica l’any 1492. La Revolució Francesa i la Revolució Industrial.

Quins 2 fets marquen a Catalunya l'Edat Moderna?

La Guerra dels Segadors i la Guerra de Successió.

Què significa el Tractat dels Pirineus dins la Guerra dels Segadors?

Significa la signatura de la pau entre França i Catalunya amb Castella i la fi de la Guerra dels Segadors.

Què va causar la millora de l’agricultura durant el s. XVIII (E. Moderna)?

Es van ampliar les terres dedicades al cultiu, es va augmentar el regadiu, s’utilitzaven adobs químics, van sorgir les primeres indústries de producció i importació de vi i aiguardents, i per últim, es van especialitzar els conreus.

Quin procés va afectar en les formes de treballar de la societat de l’Edat Moderna? Què va permetre?

Industrialització i va permetre produir béns de consum per a la població.

En quins bàndols Espanya es va quedar dividida durant l’aixecament de Franco? Qui formava part de cada un d’ells?

Els republicans: bàndol format pels partidaris de govern democràtic de la República i altres grups revolucionaris.
Els franquistes: bàndol format pels militars que es van alçar contra el govern i no volien la democràcia.

Fent referència a la política existent a l’Edat Contemporània, quina diferència hi havia entre els absolutistes i els liberals?

Els absolutistes volien que el rei acaparés tot el poder i, en canvi, els liberals pensaven que els ciutadans, a través de les eleccions, havien d’escollir els seus representants.

Explica qui va liderar l’aixecament militar que va acabar amb la Segona República Espanyola. Seguidament, anomena els bàndols en què queda dividida Espanya.

Després de la Segona República Espanyola el militar Francisco Franco va liderar un aixecament militar que provocà l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, dividint Espanya en dos bàndols: el republicà i el franquista.

Quin va ser el principal succés de l’edat contemporània? Explica’l breument.

El principal succés va ser la industrialització. Es va iniciar amb les fàbriques cotoneres les quals necessitaven aigua, més endavant van utilitzar les màquines de vapor cosa que va provocar un augment de producció. Això va provocar que s'instalessin fàbriques a la ciutat. Finalment, al S.XX es van començar a substituir les màquines de vapor per electricitat.

Quins eren els dos bàndols que van dividir Espanya durant l’aixecament militar? Explica’ls.

Eren els republicans i els franquistes.
- Els republicans eren els partidaris del govern democràtic i altres grups revolucionaris.
- Els franquistes eren els militars que es van alçar contra el govern i que no volien la democràcia.

Com s'organitzava la població a l'Edat Moderna?

Per estament. Començant per la part superior, trobem la noblesa, clergat, burgesia i el poble.

Quin fet marca l'inici de l'Edat Contemporània?

La Revolució Industrial

Entre quins dos grups va haver-hi conflicte a l'Edat Moderna?

Entre liberals i absolutistes

Quins eren els principals transports de l’Edat Moderna i com funcionaven?

Els vaixells i els ferrocarrils de vapor. (Primer amb vapor i després amb petroli i electricitat)

Anomena tres artistes de l’Edat Contemporània a Catalunya.

Pablo Ruiz Picasso, Antoni Gaudí, Jacint Verdaguer, Mercè Rodoreda, Joan Miró i Salvador Dalí.

Quins artistes catalans van formar part de l’Edat Contemporània?

Jacint Verdaguer, Antoni Gaudí, Joan Miró, Pablo Ruiz Picasso, Mercè Rodoreda i Salvador Dalí.

Digues en quina etapa històrica i en quin segle va sorgir el moviment cultural modernista. Seguidament, anomena un edifici amb aquest estil arquitectònic i explica una característica que et permeti evidenciar que és de l’estil modernista.

L’estil modernista pertany a l’Edat contemporània, concretament, entre el segle XIX i XX.
1. La Sagrada Família és modernista, ja que el seu creador, Antoni Gaudí, s’inspirava en la natura i l’arquitectura de l'església té molts detalls i formes arrodonides.
2. La Casa Navàs de Reus és de l’estil modernista, ja que permet molta entrada de la llum per les seves finestres i finestrals, té uns balcons de forma molt arrodonida i té molts detalls decoratius en la façana i columnes.

Identifica l’artista o títol de cada obra. Després, anomena en quina etapa històrica el situaries i quin missatge vol transmetre el seu creador.

Joan Miró - ed. contemporània - transmet alliberament de la ment a l'hora de crear.
Pablo Picasso - Guernica - ed. contemporània - transmet el patiment de les persones al llarg de la guerra civil espanyola

En què s’inspirava el modernisme i quines són les seves principals característiques? Posa dos obres d’exemple.

Era un moviment artístic que s’inspirava en la naturalesa. Les formes eren arrodonides i tenien molts detalls. Exemples: Sagrada Família, la Pedrera, Casa Batlló, Casa Milà…

Quins tipus de comerç existeixen en la societat catalana? Explica en què consisteixen.

Quan trobem que l’intercanvi té lloc dins de les fronteres d’un país diem que és comerç interior i quan l’intercanvi es produeix d’un país amb la resta del món, anomenem comerç exterior.

D’entre els següents productes/serveis derivats de feines laborals: educació, verdures i mobles, identifica a quin sector econòmic pertany cadascun i explica breument la funció de cada sector. Després, ordena'ls de gran a petit segons el percentatge de població ocupada que avarca cadascun.

3→ (VERDURES) Sector Primari: es dedica a obtenir recursos directament de la natura com a matèria prima.
2→ (MOBLES) Sector Secundari: a partir de la matèria prima es produeixen béns materials més elaborats o processats.
1→ (EDUCACIÓ) Sector Terciari: activitats econòmiques que no produeixen béns materials i que destina serveis per la ciutadania.

Quins són els sectors en els quals dividim l’activitat econòmica? Explica’ls.

- Sector primari: dedicats a obtenir els recursos directament de la natura.
- Sector secundari: inclou activitats industrials i de construcció.
- Sector terciari: inclou les activitats econòmiques que proporcionen un servei a la població.

En quins tres sectors està dividida l'activitat econòmica?

En el sector primari, secundari i terciari.

Qui forma part de la població activa? I de la població inactiva?

Població activa: població ocupada i població desocupada.
Població inactiva: menors de 16, majors de 65, persones amb malalties i estudiants.

Digues quines són les conseqüències de les migracions.

Canvis demogràfics, econòmics, socials, culturals i laborals

Què són les migracions?

Les migracions són moviments de població destinats a canviar de lloc de residència.

Quines conseqüències provoquen les migracions? Explica-les breument.

Canvis demogràfics: pèrdua de població al país d’origen i augment en el país d’arribada.
Canvis econòmics: un augment dels ingressos del país d’origen gràcies als diners enviats pels emigrants.
Canvis socials i culturals: diferències culturals i lingüístiques.
Canvis laborals: retorn d’emigrants al seu país d’origen a causa de la crisi econòmica.

Subjects: