Fysik begrepp 2

Primary tabs

Johan Björck's picture

No Description Set

Subjects: 

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Fysik begrepp 2 to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

Statisk bestämd

Betyder att elementet inte kan röra sig fritt i rummet. Ett bärande element där 3 frihetsgrader är låsta.

Statiskt obestämd / överbestämd

När man har låst fler en 3 frihetsgrader av elementet. (Här finns det risk för tvång)

Mekanism

En kropp eller struktur där man endast låser en eller två frihetsgrader (eller alla frihetsgrader har samma riktning)

Hål i massiv balk

(I) Små hål som möjligt: då hål stör kraftflödet
(II) Gör runda hål: Inte fyrkantiga (extra höga spännings koncentrationer)
(III) Läge på hål (I höjden): I mitten/neutral lagret då spänningarna är som minst här.
(IV) Läge på hål (I längdled): Där skjuvspänningarna/Tvärkraften är noll. Där V är minimal eller noll, dvs vid momentmaximum.

fyra parametrar som bestämmer hur mycket tryck som kan tas upp av en slankpelare

(I) E-modulen: Ökad E ger ökad bärförmåga
(II) Tröghetsmomentet: Ökad I ger ökad bärförmåga
(III) Längd: minskad pekar längd ger ökad bärförmåga
(IV) Insännings och upplagsförhållanden

stångverkan

Rena tryckkrafter eller rena dragkrafter i elementet

Balkverkan

Utsätts för böjning både tryck och drag

Påverkar knäcklasten på en pelare

a) mellanstöd b)E-modulen c) Tröghetsmomentet (I) d) Inspännnings- och upplagsförhållandena e) Pelar längden

Balk och upplagförhållanden

(I) Bärförmåga förändras inte
(II) Nedböjning påverkas: inspänningar och mellanstöd

stödpåle

Överför lasten till underliggande berg som pålen vilar på

Konesionspåle

används i lösa bergarter och överför lasten via hela sin mantelyta (friktion)

Tröghetsmomentet

för rotation runt en given axel beror av kroppens form hur massan är fördelad i kroppen

Buckling

är ett instabilt fenomen som uppkommer i elementet som belastas med tryckkrafter eller sjuvkrafter och materialtjockleken är liten

Krafter

är vektorer då de båda har en storlek och en riktning

Knäckning

är ett instabilt fenomen som uppkommer i element som belastas med tryckkrafter. Material tjockleken är relativt stor.

Betongbalk och armeringsjärn

Räfflad armering, ändkrokar hjälper ameringen att inte glida runt

Limträ och höghållfasthet

Defekter så som kvistar sprids ut i limträet och sannolikheten att flera defekter sammanfaller i samma snitt är väldigt liten.

"Balkar" i murverk

(I) Bågform/valv i murverk
(II) Stålbalk eller betonbalk
(III) Armerad murverksbalk

Ingjuten-pelare

Pelare stoppas ner i hål, betong gjuts runt.
(krävs stor inspännings längd dvs stor tjocklek på betongplattan)

Skjuvad-pelare

påsvetsad fotplatta med skruvhål, ingjutna skruvar som fäst med brickor och muttrar.
(Viktigt att skruvarna sitter långt från tvärsnitstyngdpunkt så att start momentet kan överföras)

2 olika prefabricerad beton bjälkar

(I) håldäck (förspänd)
(II) plattberglag (friliggande platta)

Varför ska tältmembran vara krökt

I ett utsträckt tältmembran som belastas med laster tvärsmemranet blir spänningarna för stora. Om krökningen följer lastens riktning blir spänningarna mindre.

Subjects: