Hematologia anemia B12 i kwas foliowy

Primary tabs

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Statistics

'Repetition is the mother of all learning.'

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Add to collection ... add Hematologia anemia B12 i kwas foliowy to your collections:

Help using Flashcards ...just like in real life ;)

  1. Look at the card, do you know this one? Click to flip the card and check yourself.
  2. Mark card Right or Wrong, this card will be removed from the deck and your score kept.
  3. At any point you can Shuffle, Reveal cards and more via Deck controls.
  4. Continue to reveal the wrong cards until you have correctly answered the entire deck. Good job!
  5. Via the Actions button you can Shuffle, Unshuffle, Flip all Cards, Reset score, etc.
  6. Come back soon, we'll keep your score.
    “Repetition is the mother of all learning.”
  7. Signed in users can Create, Edit, Import, Export decks and more!.

Bookmark to learn: Login to use bookmarks.

Share via these services ...

Email this deck:

Right: #
Wrong: #
# Right & # Wrong of #

objawy typowe w anemii z nied B12 a nieobecne w niedoborze kwasu foliowego

zaburzenia układu nerwowego

źródło wit B12

mięso, mleko i jego przetwory

na jaki czas starczają zapasy ustrojowe wit B12

3-6 lat

źródła kwasu foliowego

warzywa liściaste - folium = liść
szpinak, sałata, kapusta, brokuły, szparagi, kalafior, brukselka, drożdże piwowarskie, wątroba, żółtko, pszenica, pomarańcze, banany, awokado
-termolabilny - niszczenie pod wpł T

najczęstsza przyczyna anemii z nied B12

- brak czynnika wewnętrznego IF - zanikowe autoimmunologiczne zap bł ślu żołądka typu A i bezkwaśność = ch. Addisona-Biermera (przeciwciała p/ IF i komórkom okładzinowym) = czynnik raka żołądka - gastroskopia co 2-3 lata

najczęstsze przyczyny anemii z nied kwasu foliowego

-alkoholizm
-niedożywienie
-gotowanie

objawy anemii z nied B12

*bladość/ słomkowożółta skóra
*nudności, biegunki, zaparcia
*osłabienie apetytu
*pieczenie i ból języka (zwł po kwaśnych/ ostrych)
*zaburzenia czucia wibracji i ułożenia, niepewny chód, drętwienie, bolesne parestezje rąk i nóg, objawy piramidowe
*drażliwość, upośledzenie pamięci
*demencja, psychoza
obj neurologiczne - >6 m-cy, często nieodwracalne

przyczyna słomkowożółtej skóry w niedoborze B12

-stan przedżółtaczkowy = nieefektywna erytropoeza z hemolizą zewnątrzszpikową + skrócenie przeżycia dojrzałych rbc

przyczyna objawów gastroenterologicznych w nied B12

-zmiany w komórkach nabłonka jamy ust, żołądka, jelit

język Huntera

-w anemii z nied B12 = gładki, żywoczerwony, zanik brodawek smakowych

rozpoznanie anemii z nied B12 lub kwasu foliowego

-obniżenie rbc nieproporcjonalnie duźe do Hb
-często leukopenia z granulocytopenią, małoPLT, obniżenie RET
-anizopoikilocytoza, megalocytoza rbc
-hipersegmentacja jąder granulocytów obojętnochł (sześć i więcej segmentów)
-wzrost LDH i bili pośredniej (hemoliza)
-stężenie B12
-oznaczenie przeciwwciał p/IF
-gastroskopia - zap zanikowe błony ślu typu A w histpat

leczenie niedoboru wit B12

- brak wchłaniania z p pok! - droga parenteralna i.m./s.c.
-1000 dziennie przez tydzień -> 2 x w tygodniu przez 2 tygodnie -> raz w tygodniu przez 4 tygodnie -> raz w miesiącu przez kilka miesięcy -> co 2-3 miesiące do końca życia
-suplemetacja Fe i potasu
-wege - p.o. zapobiegawczo B12

leczenie niedoboru kwasu foliowego

*p.o. 5mg dziennie, przy zaburzeniach wchłaniania 15-20mg dziennie

dawka kwasu foliowego przy terapii metotreksatem, sulfonamidami, trimetoprimem

100-200mg dziennie